پنجره UPVC – مهندس محمدیپنجره UPVC – مهندس محمدی – بندرعباس

مشخصات پروژه انجام شده:

پنجره UPVC – مهندس محمدی
  • محل اجرا پروژه: بندرعباس
  • کارفرما:جناب آقای مهندس محمدی
  • نماینده: جناب آقای سالاری
  • پروفیل استفاده شده: پروفیل سیندژ (Syndej)
  • یراق استفاده شده: یراق دو حالته کاله (kaleKilit)
  • نوع شیشه: ساده
  • سال اجرای پروژه: سال 1397

سایر پروژه های عایق کویر

قالب وردپرس نوین وب ساز دوربین مداربسته