مشهد - آقای مالک زاده

پنجره UPVC – مشهد – آقای مالک زاده

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای مالک زاده
  • محل اجرا: مشهد
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر