پنجره UPVC – خرم آباد – ساختمان قلب شهید مدنی

  • پروژه: پنجره UPVC  – ساختمان قلب شهید مدنی
  • محل اجرا: لرستان – خرم آباد
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر