پنجره آلومینیوم – خرم آباد – آقای مرادیان

  • پروژه: پنجره آلومینیوم
  • نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان
  • کارفرما: آقای مهندس مرادیان
  • محل اجرا: خرم آباد
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: آلومینیوم ترمال بریک آکپا
  • یراق آلات: روتو
  • شیشه: سفید
  • توضیحات: نورد پروفیل بصورت خم، شیشه های خم منحنی (Curve)

سایر پروژه های عایق کویر