پنجره UPVC – خرم آباد – آقای محمدی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما:  آقای محمدی
  • محل اجرا: لرستان – خرم آباد
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست کشوی
  • یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر