پنجره UPVC – خرم آباد – آقای آزادی و رضایی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما:  آقای آزادی و رضایی
  • محل اجرا: خرم آباد
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: دودی

سایر پروژه های عایق کویر