پنجره UPVC – همدان- آقای بلندی

  • پروژه: پنجره آلومینیوم
  • کارفرما: آقای بلندی
  • نماینده : آقای طیری
  • محل اجرا: همدان
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: آکپا
  • یراق آلات: روتو
  • شیشه: یک جدار سفید ساده و یک جدار سیلور

سایر پروژه های عایق کویر