قائم شهر - آقای ملک خیلی

پنجره UPVC – قائم شهر – آقای ملک خیلی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای ملک خیلی
  • محل اجرا: قائم شهر
  • سال: 1393 و قبل
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: رفلکس نقره ای

سایر پروژه های عایق کویر