قائم شهر - آقای آسفی

پنجره UPVC – قائم شهر – آقای آسفی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای آسفی
  • محل اجرا: قائم شهر
  • سال: 1393 و قبل آن
  • پروفیل مصرفی: ویستابست و سیندژ
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: رفلکس نقره ای

سایر پروژه های عایق کویر