آمل - آقای طاهری

پنجره UPVC – آمل – آقای طاهری

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای طاهری
  • محل اجرا: آمل
  • سال: 1393
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر