آمل - آقای طاهر نژاد

پنجره UPVC – آمل – آقای طاهر نژاد

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای طاهر نژاد
  • محل اجرا: آمل
  • سال: 1393
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر