آمل - آقای اخلاقی

پنجره UPVC – آمل – آقای اخلاقی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای اخلاقی
  • محل اجرا: آمل
  • سال: 1393
  • پروفیل مصرفی: سیندژ لمینیت
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: رفلکس برنز
  • سایر پروژه های عایق کویر