نمایندگی مازندران

نمایندگی مازندران – قائم شهر

 • نام نماینده

  رضا عنایتی

 • آدرس

  قائم شهر، خیابان بابل، کوچه شهید گرائیلی، کلینیک پادمان

 • تلفن

  01142266882

 • موبایل

  09112232855

پروژه های نمایندگی قائم شهر