نوشته‌ها

سیندژ یراق کاله مشهد رضوی

پروژه پنجره دوجداره upvc سیندژ- مشهد- آقای رضوی

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc سیندژ آقای رضوی مشهد کارفرما: آقای رضوی محل اجرا: مشهد نمایندگی: خراسان رضوی - خانم مهندس بنایی پروفیل مصرفی: سیندژ یراق‌آلات: کاله شیشه: فلوت ساده سال اجرا: 1400
ویستابست زاهدان گمشادزهی

پروژه پنجره دوجداره upvc ویستابست- زاهدان- آقای گمشادزهی

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست زاهدان آقای گمشادزهی کارفرما: آقای گمشادزهی محل اجرا: سیستان و بلوچستان نمایندگی: زاهدان- آقای چترآذر پروفیل مصرفی: ویستابست بیرون لمینیت شیشه: رفلکس برنز سال اجرا: 1400

نمونه کارها

سیندژ یراق کاله مشهد رضوی

پروژه پنجره دوجداره upvc سیندژ- مشهد- آقای رضوی

پروژه: درب و پنجره دوجداره upvc سیندژ آقای رضوی مشهد کارفرما: آقای رضوی محل اجرا: مشهد نمایندگی: خراسان رضوی - خانم مهندس بنایی پروفیل مصرفی: سیندژ یراق‌آلات: کاله شیشه: فلوت ساده سال اجرا: 1400
ویستابست زاهدان گمشادزهی

پروژه پنجره دوجداره upvc ویستابست- زاهدان- آقای گمشادزهی

پروژه: درب و پنجره دوجداره ویستابست زاهدان آقای گمشادزهی کارفرما: آقای گمشادزهی محل اجرا: سیستان و بلوچستان نمایندگی: زاهدان- آقای چترآذر پروفیل مصرفی: ویستابست بیرون لمینیت شیشه: رفلکس برنز سال اجرا: 1400