نمونه کارها

پنجره آلومینیومی تهراندشت

پروژه پنجره آلومینیومی تهراندشت

پروژه: پنجره دوجداره آلومینیومی تهراندشت محل اجرا: تهراندشت- کرج کارفرما: آقایان مهندس یزدانی و مصطفوی پروفیل مصرفی: آکپا ترمال بریک Ts143,TH60,TS115، رنگ Mb01