نوشته‌ها

افزایش قیمت دلار بازارهای خارجی
افزایش ارزش دلار ارزها
دلار در قعر هفت ماهه
ریزش دلار