نوشته‌ها

مسکن

قیمت مسکن

/
در دو دهه اخیر تراکم فروشی در شهر تهران رواج داشته است و به اعتقاد کارشناسان نه تنها این امر منجر به کاهش قیمت مسکن نشده بللکه قیمت مسکن در تهران را از میانگین 52هزارتومان در سال 1372 به متری 5 میلیون 530هزارتومان در سال 1397 رسانده است .
رشد قیمت مسکن

رشد قیمت مسکن

/
افزایش قیمت مسکن