نمایندگی بهاباد

 • نام نماینده

  سید حسین رحمتیان

 • آدرس

  بهاباد  خیابان امام -خیابان شهید بهشتی – کوچه شهید مطیعی -درب پنجم سمت چپ کد پستی 8976115565

 • تلفن

  03532470214

 • موبایل

  09138555700

نماینده بهاباد