الزامات فنی ویستابست - فضای تولید

فضای تولید

شرکت ویستابست الزامات فنی ویستابست در رابطه با فضای تولید را به شرح زیر ارائه کرده است تا در بهبود کیفیت محصولات اثر بسزایی داشته باشد.
1- فاصله 75 سانتی متر بین پل ها در قفسه بندی رعایت شود.

2- در صورت نبود قفسه از کف زمین، فاصله چیدمان ایجاد شود.

3- سطح تراز در چیدمان پروفیل ایجاد شود.

4- اگر پروفیل در فضای باز به طور موقت انـــبارش شده است حتما سقف طوری اجرا شود که پروفیل در هیچ ساعتی از شبانه روز در معرض تابش نور آفتاب قرار نگیرد و علاوه بر آن پوششی به منظور جلوگیری از باران و تماس آلودگی های محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

الزامات فنی ویستابست - فضای تولید