نوشته‌ها

یراق آلات درب
,

کیفیت یراق آلات

مهمترین مسئله در تمامی یراق آلات دو حالته مربوط به بحث تحمل وزن می باشد. حداقل وزنی را که باید سیستم یراق آلات در اندازه های مختلف بازشو تحمل کند100کیلوگرم می باشد. که برای تحقق این امر مقاومت ، اندازه ، وزن مناسب لولا ها باید مورد توجه باشد.

Portfolio Items

, ,

پنجره upvc- آقای اینانلو

محل اجرا: تهران سال: 1396 پروفیل مصرفی: وکا آلمان یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: شیشه بلژیک v-cool سکوریت وشیشه لمینیت 
, ,

پنجرهupvc- آقای سید احمدیان

محل اجرا: تهران سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست دو رو لمینیت یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
, ,

پنجره upvc-تهران آقای شیرازی

محل اجرا: تهران سال: 1397 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان و کاله شیشه: سفید ساده
, ,

پنجره upvc- آقای چاه کوتاهی

محل اجرا: تهران سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست سفید و یک رو لمینیت و دو رو لمینیت یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده و لمینیت و سکوریت
, ,

پنجره upvc-آقای عدالتی

محل اجرا: تهران سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده و سند بلاست 
صدری
, ,

تهران- دکتر صدری

محل اجرا: تهران - فشم سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست 3 و 5 کاناله یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: یک جدار سفید و یک جدار v-cool با بار تزئینی و سکوریت از شرکت  ونوس 
مرادی
, ,

رشت-آقای مرادی

محل اجرا: رشت سال: 1396 پروفیل مصرفی: ویستابست 5 کاناله یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده
دکتر شبیری
, ,

همدان - آقای شبیری

محل اجرا: همدان سال: 1396 پروفیل مصرفی: وکا آلمان یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان شیشه: سفید ساده