نوشته‌ها

کاهش مدت سپرده تسهیلات مسکن

کاهش مدت سپرده تسهیلات مسکن

احتمال کاهش مدت سپرده‌گذاری در بانک مسکن از شش به پنج ماه   …
بافت فرسوده

تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌نظیر است

معاون وزیر راه و شهرسازی: وام بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌سا…