نوشته‌ها

بافت فرسوده

تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌نظیر است

معاون وزیر راه و شهرسازی: وام بافت فرسوده در تاریخ کشور بی‌سا…
تسهیلات نوسازی
هدر رفت سرمایه ملی
نوسازی ساختمان