نوشته‌ها

رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم

رای اعتماد مجلس به شانزده وزیر پیشنهادی حسن روحانی

✔️نتیجه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی کابینه دوازده…