نوشته‌ها

ساخت شیشه با کریستال مایع

پژوهشگران جهاد دانشگاهی خواجه نصیر موفق به طراحی و ساخت شیشه های هوشمند بر پایه کریستال مایع شده اندبا قابلیت زمان پاسخ سریع و تنظیم شفافیت شدند.
شیشه هوشمند
,

شیشه هوشمند

شیشه های مات شونده   شیشه مات شونده (The Privacy Gl…