پنجره UPVC – زاهدان- آقای بهداشت

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: بهداشت
  • نماینده : آقای چتر آذر
  • محل اجرا: زاهدان
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: وکا
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر