پنجره UPVC – زاهدان- آقای براهویی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای براهویی
  • محل اجرا: زاهدان
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست بیرون لمینیت
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: دودی

پروژه های سیستان و بلوچستان