پنجره UPVC – یزد – شخصی

    • پروژه: پنجره UPVC
    • کارفرما: شخصی
    • محل اجرا: یزد
    • سال: قبل از 1393
    • پروفیل مصرفی: وکا والنات 58
    • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
    • شیشه: فلوت

سایر پروژه های عایق کویر