پنجره UPVC – مشهد – آقای مهندس طیرانی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای مهندس طیرانی
  • محل اجرا: مشهد
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست۶۰
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: رفلکس نقره ای

سایر پروژه های عایق کویر