پنجره UPVC – تهران- آقای شیرازی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای شیرازی
  • محل اجرا: تهران
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان و کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر