پنجره UPVC – صعومه سرا- آقای شایسه

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای شایسته
  • نماینده : گیلان – آقای پارسافر
  • محل اجرا: صعومه سرا
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست دو رو لمینیت
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده با بار تزئینی

سایر پروژه های عایق کویر