پنجره UPVC – سرخ رود – آقای نبی بخش

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای نبی بخش
  • محل اجرا: سرخ رود
  • سال: 1393
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر