پنجره UPVC تعویضی – سعادت آباد – آقای صفی نیا

  • پروژه: پنجره UPVC تعویضی
  • کارفرما: آقای صفی نیا
  • محل اجرا: تهران – سعادت آباد
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده
  • سایر پروژه های عایق کویر