پنجره UPVC – سعادت آباد – آقای عابدی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای عابدی
  • محل اجرا: تهران – سعادت آباد
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر