پنجره UPVC – رشت- آقای مسچی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای مسچی
  • نماینده : گیلان آقای پارسافر
  • محل اجرا: رشت
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر