پنجره UPVC – رشت- آقای مهدی زاده

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای مهدی زاده
  • نماینده : گیلان -آقای پارسافر
  • محل اجرا: رشت
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر