پنجره UPVC – رامسر – آقای اینانلو

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما:  آقای مهندس اینانلو
  • محل اجرا: رامسر
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: وکا آلمان از دو طرف رنگ
  • یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: دودی

سایر پروژه های عایق کویر