پنجره UPVC – تهران – انستیتو پاستور ایران

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: انستیتو پاستور ایران
  • محل اجرا: تهران
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر