پنجره UPVC – پاسداران – آقای مهندس تالانی

    • پروژه: پنجره دوجداره
    • کارفرما: آقای مهندس تالانی
    • محل اجرا: تهران – پاسداران
    • سال: 1393
    • پروفیل مصرفی: وکا آلمان سری 58 سافت لاین سفید (softline)
    • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان

نمای اصلی ساختمان دارای پنجره های قوس است که در بعضی از قوس ها بازشو هم کار شده است. بعضی از پنجره ها Tilt & Slide می باشد.

آخرین پروژه های عایق کویر