پنجره UPVC – زاهدان – آقای اویسی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای اویسی
  • نمایندگی: زاهدان جناب آقای چترآذر
  • محل اجرا: زاهدان
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: رفلکس برنز

سایر پروژه های عایق کویر