پنجره UPVC – جردن – آقای اولیا

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای اولیا
  • محل اجرا: تهران – جردن
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر