پنجره آلومینیوم- نوشهر- آقای ترابی

  • پروژه: پنجره آلومینیوم
  • کارفرما: آقای ترابی
  • محل اجرا: نوشهر
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: آکپا آنادایز
  • یراق آلات: روتو
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر