پنجره UPVC – همدان – آقای نجفی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای نجفی
  • نماینده: آقای طیری
  • محل اجرا: همدان
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر