پنجره UPVC – کرمان – آقای میرزایی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای میرزایی
  • نمایندگی: کرمان جناب آقای مهندس سعید ذکری
  • محل اجرا: کرمان
  • سال: 1398
  • پروفیل مصرفی: ویستا بیرون لمینیت مشکی
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: ساده

سایر پروژه های عایق کویر