پنجره UPVC – مازندران – آقای منصوری

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما:  آقای دکتر منصوری
  • محل اجرا: مازندران
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست لمینیت
  • یراق آلات: وینکهاوس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: رفلکس

سایر پروژه های عایق کویر