پنجره UPVC – مشهد- آقای طیرانی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای طیرانی
  • محل اجرا: مشهد
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست کشوئی
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: رفلکس نقره ای

سایر پروژه های عایق کویر