مشهد - آقای شخم گر

پنجره UPVC – مشهد – آقای شخم گر

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای شخم گر
  • محل اجرا: مشهد
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر