پنجره UPVC – مشهد – ثامن الائمه (مشهد سازه)

  • پروژه: پنجره UPVC – ثامن الائمه (مشهد سازه)
  • محل اجرا: مشهد
  • سال: 1395 – 1396
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر