مشهد - آقای سماک

پنجره UPVC – مشهد – آقای سماک

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای سماک
  • محل اجرا: مشهد
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: برنز

سایر پروژه های عایق کویر