پنجره UPVC – لرستان – آقای حیات الغیبه

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای حیات الغیبه
  • محل اجرا: لرستان
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر