لرستان - آقای اقبالی

پنجره UPVC – قم – آقای دریانیان

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای اقبالی
  • محل اجرا: لرستان
  • سال: 1394
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: وینکهاس (winkhaus) آلمان
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر